Beheer

Een huurder is niet zomaar iemand die op uw woning past. Nee, er komt veel meer bij kijken. Een woning of kamer verhuren kan iedereen; maar voldoet deze huurder dan ook aan uw verwachting? Er wordt veel gezegd en geschreven over wietplantages, drugshuizen en huurders die met een enorme huurschuld met de noorderzon zijn vertrokken. Helemaal risicoloos zal een woning of kamer verhuren nooit zijn, echter kunnen we een hoop doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Laat Home for Life uw woning of panden beheren

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen anderen in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een professionele wijze wordt beheerd. Ook wanneer het gaat om beheer van meerdere woningen maken wij op maat voor u een beheerovereenkomst waarbij rekening gehouden wordt met hiertoe specifiek benodigde knowhow en dienstverlening. 

Financieel / Administratief beheer

 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW;
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen;
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen;
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden;
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder;
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder;
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan;
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder.

Technisch beheer

 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen;
 • Verrichten van inspectie bij klachten;
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst;
 • Afhandeling klachtenonderhoud;
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
 • Controle ingediende nota's;
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig;
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten;
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten;
 • Verhelpen technische storingen;
 • Coördineren onderhoudsopdrachten.

Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer?

Voor technisch en financieel beheer rekenen we een percentage van de huur. Informeer bij Home for Life naar de aantrekkelijke tarieven voor het financieel en/of technisch beheer. Voor grotere portefeuilles en samen met de verhuur van de portefeuille maken we graag afspraken op maat.

Neem contact met ons op